Catharinakerk in Doetinchem
home bestuur verhuur activiteiten boekenmarkten nieuws publicaties
Stichting Catharina Cultureel

De stichting is opgericht in 1988 met als doel:
- de instandhouding van de Catharinakerk en bijgebouwen als monument voor de stad Doetinchem
- de exploitatie van het gebouw als maatschappelijk en cultureel centrum voor de gehele omgeving
In 2009 is ook de Driekoningenkapel, de voormalige Lutherse kerk, onder het beheer van de stichting gekomen. Beide kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Doetinchem.
De twee kerken zijn rijksmonumenten en beeldbepalend voor het centrum van Doetinchem.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- de kerkgebouwen op een waardige manier te exploiteren
- het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten
- het verwerven van subsidies en andere bijdragen

De stichting beoogt geen winst te maken.

Stichting Catharina Cultureel is een erkende culturele ANBI; een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat zowel stichting als begunstigers belastingvoordeel genieten. Voor begunstigers zijn giften aan Stichting Catharina Cultureel aftrekbaar. De overheid heeft bepaald dat ANBI’s met ingang van 2014 verplicht zijn informatie over werkzaamheden en financieel beleid te publiceren via internet. Informatie van de Stichting Catharina Cultureel met het financieel verslag van 2016 vindt u in pdf formaat hier.
Verder is er een overzicht van de concerten in 2016
en een overzicht van de exposities in 2016.logo Catharina Cultureel, Doetinchem
Anbi status